Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανταγωνιστικότητα » Applied Seminars

Νέα

Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανταγωνιστικότητα

 

Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανταγωνιστικότητα

Τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής κατάρτισης έχουν μελετηθεί πολύ και είναι ευρέως γνωστά. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της κατάρτισης αφορά τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να επιβιώσουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η σχέση όμως της κατάρτισης με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ακόμα και σε επίπεδο χωρών, ίσως δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε σε 33 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, βρέθηκε πως οι πιο αδύναμες οικονομικά χώρες συχνά αγνοούν τα πλεονεκτήματα της κατάρτισης, με αποτέλεσμα να μειώνουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν πως η επαγγελματική κατάρτιση  μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην παρακίνηση των εργαζομένων και κατά συνέπεια στην αύξηση  της ανταγωνιστικότητας σε προσωπικό, επιχειρησιακό αλλά και εθνικό επίπεδο.

 Hoi Yan Cheung, Alex W.H. Chan, (2012) “Increasing the competitive positions of countries through employee training: The competitiveness motive across 33 countries”, International Journal of Manpower, Vol. 33 Iss: 2, pp.144 – 158

 

Top

Σχολιάστε

Υ *.

*


+ 9 = 10


Top

Μάθετε πρώτοι για τα νέα σεμινάρια και τις
μυστικές προσφορές της Applied

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας τώρα

  • Φόρτωση...Φόρτωση...